La Cloche fêlée

Trois Mélodies op.17

Nicolas Astrinidis 1921-2010

Oktober 2020

am Klavier Stephanos Katsaros

Les Roses de Saadi

Trois Mélodies op.17

Nicolas Astrinidis 1921-2010

Oktober 2020

am Klavier Stephanos Katsaros

La Chanson de Fortunio

Trois Mélodies op.17

Nicolas Astrinidis 1921-2010

Oktober 2020

am Klavier Stephanos Katsaros

Dokumentation anlässlich des 100. Jubiläums von Nicolas Astrinidis 1921-2010

Oktober 2020

am Klavier Stephanos Katsaros